کارت ورود به جلسه آزمون شبیه ساز تیزهوشان - مرحله سوم روی سامانه قرار گرفت.
ویدئوهای تحلیل سوالات آزمون تیزهوشان مرحله دوم در قسمت محتواهای آموزشی اضافه شد.

لطفا آزمون مورد نظر را انتخاب کنید

توضیحات
  • جهت ورود به سیستم و مشاهده نتایج بهتر است از کامپیوتر و مرورگر کروم استفاده نمایید.
  • کد ملی را بدون صفر ابتدا وارد کنید.